„Bal­ti­jos te­le­vi­zi­jos” „ži­nių ber­niu­kui” M.Jan­čiui itin ne­pa­tin­ka apsinuoginu­sios mo­te­rys. Įver­ti­nęs gatvė­se vaikš­tan­čias lie­tu­ves, M.Jančius ėmė ir pa­ra­šė šioms at­vi­rą laiš­ką – jį pas­kel­bė in­ter­ne­to tinklalapis fe­mi­na.lt. Tie­sa, M.Jančius pri­pa­žįs­ta, kad daž­niau­siai mo­te­rys yra gra­žios – aki­na­mai gra­žios, pa­sa­kiš­kai gra­žios, iš klum­pių ver­čian­čios ar­ba sei­lė­te­kį su­ke­lian­čios.
„Ži­no­da­mos, kad esa­te gra­žios, jūs daž­nai de­monst­ruo­ja­te kū­no pri­va­lu­mus, nuo­gy­bes. Tai blauz­dy­tės grakš­čios su­žai­buo­ja, tai kuk­li iš­kirp­tė­lė ties krū­ti­ny­te pra­sisk­lei­džia. Il­gi ba­tų kul­niu­kai pe­rei­na į dar il­ges­nį aulą, o šis pa­si­bai­gia ties gu­viu ke­liu­ku, o ten pra­si­de­da smal­sios šlau­ny­tės. Pėd­kel­nėm apt­rauk­tos. Pas­lap­tin­gos. Apa­ti­niai dra­bu­žė­liai ne­re­tai išsp­rūs­ta lauk ko­kiu kraš­te­liu. Pa­si­dai­ro, pa­ki­ke­na. Kai ku­rios tie­siog paž­ven­gia.

Kar­tais tar­si iš­si­šo­ku­si, bet čia pat su­si­gė­du­si švy­ti bam­ba. Kar­tais lyg du įžū­lūs vai­kiūkš­čiai krai­po­si iš­lin­dę vir­šu­ti­niai du­bens kau­liu­kai.

Ta­čiau šiuo laiš­ku no­riu pak­laus­ti jū­sų – ko­dėl kai ku­rios jū­sų bai­sin­gai per­len­kiat laz­dą ir į dar­bą ar par­duo­tu­vę, po­bū­vį ar tie­siog va­ka­ri­nį pa­si­vaikš­čio­ji­mą iš­si­ren­giat ar­ba ap­si­ren­giat taip, tar­si eitu­mėt į sa­vo my­li­mo­jo mie­ga­mą­jį, kad pa­ga­liau su­vi­lio­tu­mėt, pa­do­va­no­tu­mėt jam sa­ve, o li­ki­mas jū­sų gei­džia­mą­jį ga­lų ga­le įteik­tų jums?

Kar­tais jūs taip „pers­pau­džiat”, kad net my­li­ma­sis, pa­ma­tęs jū­sų drą­sią gaš­ly­bę, pa­raus­tų, išp­ra­kai­tuo­tų ir pra­dė­tų mik­čiot.

Ar vi­soms jums taip rei­kia vy­rų dė­me­sio, kad jū­sų sti­lius ar kai ku­rie jo ele­men­tai ga­li bū­ti va­di­na­mi „Pa­siimk ma­ne tuoj pat ir da­ryk su ma­nim ką no­ri?”

Ar kū­no riks­mu no­ri­te kom­pen­suo­ti sie­lo­je tvy­ran­čią mir­ti­ną ty­lą?

O gal tie­siog tai gam­tos mo­te­riai įs­kie­py­tas ins­tink­tas – be pa­lio­vos, iki mir­ties tik­rin­ti sa­vo pat­rauk­lu­mo ak­ci­jų ver­tę su­si­ža­vė­ji­mo rin­ko­je?” – at­vi­ra­me laiš­ke mo­te­rims dės­to M.Jan­čius.

Ta­čiau to­kiais sa­vo pas­te­bė­ji­mais „ži­nių ber­niu­kas” su­kė­lė tik­rą aud­rą.

Mat ko­men­ta­rų skil­ty­je vie­nos jį gy­rė, o ki­tos po to­kios pub­li­ka­ci­jos iš­va­di­no jį ku­ni­gu. Be to, kai ku­rių skai­ty­to­jų ma­ny­mu, to­kį straips­nį apie mo­te­rų nuo­gy­bę ga­lė­tų pa­ra­šy­ti tik pa­vy­di dai­lio­sios ly­ties ats­to­vė, ta­čiau jo­kiu bū­du – ne vy­ras.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Gilyn į Rusiją. Vaizdas pro langą į Europą: Baltijos regionas Kremliui – tik viena jo baisios strategijos detalė (37)

Su rusų ekonomistu, žurnalistu Dmitrijumi Travinu DELFI susitiko Europos universitete Sankt...

Paėmusieji būsto paskolas viliojami galimybe sutaupyti nemenką sumą (33)

Tūkstančiai šalies gyventojų įsigydami nuosavą būstą skolinosi pinigų iš bankų....

Azija kuria savo pasaulio tvarką (86)

Pastaruoju metu daug pasakyta apie tai, kaip Donaldo Trumpo administracijos politika kertasi su tuo,...

Oftalmologė perspėja: jei nieko nekeisime, mūsų vaikai ligos neišvengs (1)

Mūsų darbas ir poilsis dažniausiai susiję su informacijos apdorojimu – analizuojame ataskaitas,...

Blogiausia prognozė išsipildė: ledo slinkimas paspartėjo (18)

Prognozuojama, kad Grenlandijos ledynai artimiausiais metais tirps sparčiau, nors pastaruoju metu...

„Alfa Romeo Stelvio“: perėja į vairuotojo pasaulį (2)

2757 metrų aukštyje Italijos kalnuose, netoli Šveicarijos, esanti perėja, kurioje – net 48-ių...

Orai: pajusime tikrą rudens alsavimą (18)

Iki pat savaitės pabaigos šalyje išsilaikys gaivūs orai , dažnai varvės dangus, įsismarkaus...

Traukinys Maskva-Vladivostokas: lietuviai juo vyko, tikėdamiesi nuotykių ir problemų (276)

Šią vasarą aš – Tadas, ir mano brolis Mantas, atostogoms nusprendėme pasirinkti kiek...

Geriausi pusryčiai norintiems sulieknėti (4)

Norintys mesti svorį gali lengviau atsikvėpti – šį kartą nereikės valgyti nieko neįprasto. Ir...

Atlikėjas iš P. Afrikos GSLIM žmoną ir ramybę rado Lietuvoje: dar visai neseniai ten mūsų santykiai būtų buvę nelegalūs (113)

Pusę metų Lietuvoje gyvenantis dainininkas iš Pietų Afrikos GSLIM (Gabriel Sweet Life In Music)...