Myliu aš tave labai,
Ir gyventi man gerai.
Jeigu myli tu mane
Tai gyvenkime drauge !

Ramunė

Kai už lango šalta ir lyja lietus
susijungia du pasauliai -
Jis ir Ji, Tu ir Aš...
Jie švelniai liečia ir glosto vienas kitą.
Ši naktis priklauso tik jiems.
Tu tik mano, aš tik tavo...

Vilija

Tu man vienas esi mano mažoj širdy.
Ką tu jauti, ir aš jaučiu.
Ant sparnų lekiu ir verkiu,
Nuo tavo švelnių jausmų.

Jurgita

Eilėraštis Kristinai

Sustok ir tau ištarsiu tyliai
romantišką, bet liūdintį "sudie",
nes laukia mūsų mylių mylios
ir laiko tiktai žodis "lik".

Paulius

… paimk tvirtai mane už rankos
bijau, kad žvaigždė prabils bent viena –
išsigąsiu, susvyruosiu stogais
arba duok man sparnus…

A.Snow

Kokios gėlės !
švelniai rausvos, lengvos ir nekaltos -
tavo meilei tyliai skleidžias
jos apipila raudoniu tavo skruostus baltus

Jos žydės tik minutėlę
trumpą trumpą,
bet nuvytusios išliks jos
atminty dar
jos gaivins taip dar ne vieną
po dienos tos…
skleis rausvumą ir malonę,
kol gyvent bus skirta

Tokios gėlės!
švelniai rausvos, lengvos ir nekaltos
šildys tavo jautrią širdį
taip ilgai dar…

Giedrius

Tu duoki savo širdį,
Aš Tau duosiu savo
Mes jas kartu sujungsim
Ir surakinę meile bei aistra
Raktą lauk išmesim.

mr.Egis – Rūtelei

Jei knygos sudegtų
Gyvenimas apsviltų,
Bet mano meilė Tau
Vis tiek nesurūdytų...
Minika

Vakar skambino man iš dangaus,
Sakė, ieško Angelo, o ne žmogaus,
Sakė, nori pasiimt atgal jį į žvaigždes.
Nebijok, tylėsiu, neišduosiu jiems tavęs.

Saldainiukė

Pažvelk žvaigždėtą naktį pro langą,
Ir niekad nepamiršk:
Kiek ten, danguje, žvaigždžių,
tiek kartų už bet ką pasauly aš tave labiau myliu...

Saldainiukė

Aš radau tave žvaigždėm nusagstytame danguje,
Tai, ko labiausiai troškau – švelnumą ir meilę – radau tavyje...
Nuostabiausias žmoguti, nesislėpk tarp žvaigždžių, nusileisk,
Ir tą žodį beprotiškai saldų “Myliu” ištarti man dar kartą leisk...

Saldainiukė

Būk mėnulis, kad apšviestum kelią tamsią naktį,
Būk šešėlis, kad nebūtų man vienai baisu,
Būk kaip ir dabar, taip dar ilgai ilgai
Brangiausias, mylimiausias iš visų...

Saldainiukė

Aš gulėjau lovoj ir mąsčiau,
Kodėl mes negyvenam prie viens kito arčiau,
Tada galečiau dabar nubėgt takeliu
ir pasakyti, koks brangus tu man ir kaip tave myliu...

Saldainiukė

Tu iš dangaus, tu angelas buvai,
Bet žemėje galėjai likti tiktai kaip žmogus,
Todėl tu pamažu žmogum virtai,
Matyt norėjo mus kartu mantyti ir dangus...

Saldainiukė

Tyliau už tylą aš ateisiu žvaigždžių taku,
Tyliau už tylą nusileisiu, tenai, kur tu.
Tyliau už tyla prisiliesiu rankom, tyliai pažvelgsiu akimis...
Ir lūpomis ištarsiu vardą tylų – lūpom nebyliom,
kurios, tave pajutusios šalia, prabyla...

Saldainiukė

Kažkas įkrito man į akį,
Galbūt tai tu – tu toks gražus,
Bet man mamytė vakar sakė,
kad gero vyro iš tavęs nebus. :)

Saldainiukė

Išskrendu į sapną –
Tylų kaip mėnuo, negalintis nieko pasakyti,
Gražų ir didelį kaip pilna gėlių pieva,
bet liūdną kaip ruduo, nes šiąnakt ten nebuvo tavęs...

Saldainiukė

- Sveikas, kaip laikaisi?
- Gerai, tik labai noriu pamatyt tave.
- Aš lauksiu tavęs, ar ateisi.
- Taip. Iki susitikimo sapne...

Saldainiukė

Du laimingi žmonės
Myli vienas kitą,
Jų lūpos susiliečia –
Tuo viskas pasakyta...

Saldainiukė

Norėčiau išlipti iš lovos,
Nubėgti gatve,
Prie tavo lovos tyliai atsiklaupti
ir pasakyt dar kartą “Aš myliu tave”...

Saldainiukė

Žmogus nuvystų be meilės
Kaip gėlė be vandens.
Bet tai ne tas pats...
Meilės nieks iš kibiro nepasems,
Reikia paprasčiausiai mylėti...

Saldainiukė

Jei tu būsi grumstas, aš būsiu gėlelė,
Jei tu būsi lietus, aš būsiu lašelis.
Aš būsiu ten, kur būsi tu,
Kat tik mes būtume kartu...

Saldainiukė

Tarp žiaurių gyvenimo verpetų
Klajodama aš tave sutikau.
Ir sužavėta tavo žodžio
Karštai tave pamilau!

Emilija

Kiekvieną naktį aš tave sapnuoju.
Nors neseniai tik pažinau Tave!
Kiekvieną naktį lūpas išbučiuoju,
Bet gaila, kad tiktai sapne.

Emilija

Jei tu būtum angeliukas
Ir sudegtum pragare-
Tai aš būčiau tas velniukas,
Kuris gundytų Tave!!!
Indrė

Myliu Tave, kaip vaikas myli mamą,
Kaip slieką myli alkana žuvis,
Ir kaip balta duonele myli "Ramą"
Taip aš myliu Tavas akis!!!

Siama

Norėčiau…justi Tavo kvapą,
Norėčiau…aš kas ryt pabust šalia Tavęs,
Norėčiau…saulę Tau nuskinti,
Norėčiau…kad norėtum tik manęs…

Laura

Tik norėjau saulę tau įdėt į delnus,
Žalią pievą dovanot...
Jaust, kaip liečias lūpos švelnios,
Ir nei žvilgsniu neišsiduot!

Saida

Yra pasauly Meilė - jos vardą Tu nešioji!
Yra pasauly Meilė - Tu, mano nuostabioji!
Yra pasauly Laimė - kai esame kartu...
Yra pasauly Laimė - tai Tu, tai Tu, tai Tu...

Antanas

Meilei atiduodu viską visada.
Duodamas atgaunu šimteriopai -
ar tai šypsenėlė, ar rauda,
ilgesys ar glamonės be proto...

Antanas

Pamilau Tave per Internetą -
ilgai bendravome laiškais...
Noriu pasakyt prieš visą "svietą" -
Tu - nuostabus žmogutis! Ar šypsais?...

Antanas

Amūro jau paskirtas man likimas:
„Gyvenimas be meilės ar mirtis su ja?“pasirinkimas.
Nakties tyloj as neilgai galvoju:
„Ateik,mirtie,“ šnabždu “mylėti noriu...“

Laura

Padovanoki man sparnus...
Ir būsime dangaus Romeo ir Džiuljeta.
Spinduliuose saulės supsimės dažnai
Ir vaikščiosim po debesis gėlėtus...

Tebaldo, Pario ar ko kito danguje nebus-
Jis priklausys tiktai Romeo ir Džiuljetai,
Dainingi vėjai švilps serenadas,
O mes vis vaikščiosim po debesis gėlėtus...

Kai leidžias saulė, tu gali matyt:
Kažkas ten juda, skraidžioja...
Romeo ir Džiuljeta...

Ir nors toli, nors saulė akina,
Žinau: jie vaikščioja po debesis gėlėtus...

Laura

Širdis mana sustos jeigu…
Tik aš neištarsiu tau…
Tave pamatęs:
Tu man viena esi ir tik tave aš myliu.

Andriukas

Tavo lūpos kaip bulkutės -
Taip norėčiau jų ragauti...
Tavo akys - kaip žvaigždutės,
Kaip nors vieną jų pagauti?
Dainius

Amūro strėlė jau paleista,
Mana širdis jau sužeista.
Dabar tu jau žinai –
Mylėsiu tave amžinai!

Ričardas

Aš uždegu žvakę - ji nedega.
Vejas laužo medžių šakas...
Jis be gailesčio užpučia žvakę,
Mano meilės jisai neužpūs...
Mano meilė karštesnė už žvakę,
Jis stipresnė už medžių šakas,
Ji stipresnė už viską pasauly...
Ji karšta... Amžina...

Arte]

Tu man esi gyvenimas,
Tu mano laimė... Mano ateitis ir praeitis...
Tu primeni man, kad yra gyvenimas...
Gyvenimas, kurio ilgai ieškojau...
Kad jis yra... Visai šalia... Čia pat...
Jis visas tavyje... Tu man gyvenimas...
Tu man pasaulis... Tu man viskas...
Aš bučiau be tavęs tik dulkė...
Tik kažkas mažas...
Gyvenimo kely paklydęs...
Tu atvedei mane į šviesą...

Arte

Tik tau žvaigždelę nuo dangaus nuskinsiu,
Dovanosiu puokštę saulės spindulių.
Tavų akių gelmėj lyg jūroje pradingsiu
Ir tyliai pakuždėsiu, kad tave myliu...

Dangira

Tavęs aš laukiau,
Kada žydėjo gėlės,
Kada alyvą puošė kvepiantys žiedai
Su ilgesiu ir ašarom
Tavęs aš laukiau,
Bet tu neatėjai.
Tavęs aš laukiau dar,
Kada po baltu apklotu
Nuvargus žemė ilsėjosi ramiai,
Maniau kad su snieguolėmis ateisi,
Bet ne, tu ir tada neatėjai.

Agnesa

Gintarėliui, Man užtenka kalbų,
Ir užtenka gėlių,
Man tik reikia širdies -
Štai be ko negaliu!
Asta

Neramios bangos ritasi į krantą,
Nerimsta ir mana širdis,
Kuo kaltas aš, prieš visagalę gamtą,
Kad šiuo jausmu ji nubaudė mane...

E.V.

Aš trokštu sutikti tave,
Kai erzina kvapas kvepalų,
Kai pamatau akis sapne,
Panašų balsą išgirstu.

E.V.

Tu mano idealas, Tu mano svajonė,
Bet vis dėlto man lieka tam tikros abejonės -
Aš taip norėčiau būti visiškai tikra,
Kad tu neleisi žūti, kas gero tavyje.

Mažytė

Laukiantiems

Nežemiškas dangus fantastiškos nakties pasiilgęs;
Saulutės, darganos, lietaus ir debesų miražai
Laukia. Bet, Meile mano!
Tu ateik greičiau…

1979-2002 m.m.
Algimantas

Tu reikalingas man, kad galėčiau šypsotis,
Saule grožėtis be tavęs nemokėčiau,
Tu reikalingas man, kad galėčiau gyventi,
Gyvent be tavęs aš jau nenorėčiau.

Aušra

Mes buvom esame ir būsim
Visur ir visada kartu
Ir mūsų meilės šitos niekas
Nebeišskirs jokiu ginklu.

Tautvis

Aš sergu. Aš Tavim susirgau,
O vaistai - tiktai Tu, tiktai Tu!
Kas išgelbės mane, o Dangau!.
Jei negalime būti kartu.

Antanas

Mano meilė esi TU,
Mylimiausia iš visų!
Tau ketureilį skiriu
Ir sakau: LABAI MYLIU!

Virginija

O, brangi, kaip Tavęs pasiilgau!
Be Tavęs dienos niūrios ir pilkos....
Leisk lengvu vėjeliu man suošti -
lyg netyčia Tau plaukus paglostyt...

Antanas

Noriu džiaugtis Tavim, noriu gerti
puikią šilumą Tavo akių,
noriu šokti, dainuoti ir verkti -
amžinai noriu būti kartu...

Antanas

Sakei, ateis ji nelauktai ir netikėtai,
Pakels aukštyn lig debesų,
Galėsiu aš tada spindėti,
O gretimais spindėsi Tu…
Buvai teisus-
Sulaukiau, ji atėjo-sušildė, uždegė ir pakylėjo…

Dina – dedikuojama Ričardui

Aš Tave myliu.
Žinai, kodėl?
Todėl, kad noriu būt
Šalia vis vėl ir vėl.

Jurgita

Tu – rugiagėlė šiltų pievų,
Tu – saulė šviečianti man amžinai,
Tu - žvaigždelė sidabrinė,
Tu vienintelė ir nepakartojama esi!

Mykolas – Ievutei

Tavo bučiniai , lyg šiltas prisilietimas prie širdies tylų vakarą,
Tavo šilta meilė , lyg paguoda, kai nesinori gyvent,
Tavo meilės kuždesys , lyg švelnūs rožės žiedlapiai tylų rytą ,
Tavo širdies virpesys man pasako , kad nenustosiu amžinai tavęs mylėt ...
Janina

Pamilau tave kaip laukinę rožę
Pamilau tave kaip laukinę gėlę
Nepaliksiu aš tavęs nors jei mirčiau ir dabar
As mylėsiu taip tave kaip žibutė žemę.

Jonas

Meilė – tai toks dalykas
Kai apima tave,
Kai nieko tu nenori
Ateina pas tave.

Rolandas

Norėčiau būti ašara!
Gimti Tavo akyse,
Gyventi ant tavo žanduko
Mirti ant tavo lūpų, nes Tave labai myliu.

Jurgita

Jei liūdesys ateis nelauktas,
Ir laimė Tavo vardą vėl pamirš,
Ištiesk rankas, Tu apkabink mane,
Nes manyje bus Tavo vardas amžinai.

Žygimantas

Grožiu trykšta Tavo kūnas,
Jaunyste alsuoji Tu,
Lyg vaikelis trokšta pieno,
Trokštu aš pajust Tave.

Žygimantas

Kai nirsi į aisros bangas
Ir Tavo kūnas virpuliu drebės,
Tikiuosi prieš save matysi
Žygučio kūną ir jo žalias akis.

Žygimantas

Po antklode pajausiu šiltą Tavo kūną,
Bučiuosiu nuostabias krūtis
Ir glostysiu nuostabų kūną,
Tirpinsiu jį geisme.

Žygimantas

Ramiai ir tyliai ateis vėl sapnas,
Jis švelniai apkabins Tave,
Pažįstamom akim pažiūrėjęs,
Žygučio kūną jis igaus
Ir tyliai tyliai po Tavo antklode palįs.

Žygimantas

TU MANO DŽIAUGSMAS, KAI MAN LIŪDNA
TU MANO ŠVIESA, KAI MAN TAMSU
TAD PRIGLAUSK SAVO GALVĄ ŠALIA,
NES NORIU PABUČIUOT TAVE !!!

SU SV. VALENTINO DIENA

Daiva

Tavo glamones jaučiu vėjo dvelksme,
Tavo akis matau žvaigždžių šviesoje,
Tavo balsą girdžiu - jis aidi tyloj:
Tu ir aš - šioj aistrų dykumoj.
Daiva

Kartu su tavimi atėjo skausmas, viltis, ašaros,
svajonės, bemiegės naktys, juokas mano akyse…
Kartu su tavimi atėjo meilė,
kurią jaučiau tik kartą ir tik tau vienam…

Gyta

Mylėk mane taip stipriai ir aistringai
Kaip niekada niekas nesugebėjo mylėt...
Dovanok man jūrą saulę ir vėją
Viską ką tik gamta dovanoja mums...

Violeta

Nardau tavo jausmuose kaip undinė
Tad neišmesk manęs iš savo širdies.
O tik stiprink savo meilę begalinę
Didink aistrą ir žavesį

Violeta

Myliu tave karštai ir aistringai
Kas dieną stiprinu savus jausmus.
Mylėk ir tu mane beprotiškai, galingai
Ir nepamiršk rodyti to ką jauti.

Violeta

Man reikia tavo meilės, kad gyvenčiau.
Lūpos ištroškusios tavų bučinių...
O akys..nerimstančios akys vis ieško
Tavųjų žavių mėlynų žiburių...

Violeta

Mylėk mane taip stipriai ir aistringai
Kaip niekada niekas nesugebėjo mylėt...
Dovanok man jūrą, saulę ir vėją
Viską ką tik gamta dovanoja mums...

Violeta

Su plyta tu per galva tvojai man…
Nusitempei už kojų pragaran…
O man ten pasirodė rojus,
Nes su tavim…šviesus rytojus…

Justina

Brangioji, puikiai juk žinai,-
Myliu be galo aš tave, tikrai!
O kai mylėsiu su galu…
- Žinosim apie tai ir Aš, ir Tu.

Oss.keda

Daros ankštos visos jausmo ribos,
Kraujui jo krantų nebegana,
Kūnas trokšta susiliet su kūnu,
Sielos - suliepsnot aistros liepsna…

Tomas

Mano Kęstučiui

Paprašiau dievo gėlės- jis man davė visą sodą;
Paprašiau medžio - davė mišką;
Parašiau meilės- sutikau Tave….

Kristina V.

Tai šviečia tau saulė...
Tai kvepia tau gėlės...
Tai juokiasi tavo lūpos...
Tai blizga tavo akys...
Tai plaka tavo širdis...
Gyvenk, mielasis, ir žinok,
kad gyvenimas ką tik prasidėjo...

Ina

Mintyse regesiu Tavo veidą
Ir paemus dažus i rankas.
Nutapysiu musų meilę gražią
Ir neleisiu,kad suteptų kas.....
Dalia

Jei galečiau,nupinčiau Tau vainiką žvaigždžių
Bet pasiekt aš jų negaliu..
Jei galečiau paimčiau Tave su savim
Ir neščiau ant savo delnų.

Dalia

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
Naujienų prenumerata

Top naujienos

Plikai nusikirpusi K. Dūdaitė: aš noriu tokių pačių užduočių kaip vaikinai (339)

„Gyvename neramiais lakais. Manau, kad kariuomenei reikia žmonių, kurie turėtų smegenų ir noro...

Individualių statybininkų įkainiai priartėjo prie įmonių tarifų (90)

Būsto rinkos aktyvumas didina statybininkų darbo įkainius. Nors individualiai dirbantys meistrai...

Metė gerai apmokamą darbą Škotijoje ir grįžo į Lietuvą: nežinau, kur žmonės mato tiek negatyvo (102)

Agnė Butautaitė iš emigracijos grįžo pernai ir iškart ėmėsi veikti – Panevėžio centre,...

Atsarginį variantą jau paruošęs D. Adomaitis pyko: taip ir įvyksta kvailos traumos (12)

Sausakimšoje „Šiaulių“ arenoje Lietuvos rinktinė be didesnio vargo 84:62 susitvarkė su...

Be susižeidusio L. Lekavičiaus likusi Lietuvos rinktinė pranoko Islandiją (205)

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Šiauliuose...

Jaunasis filosofas įvardijo, ko trūksta šiuolaikinei kartai (2)

Klasikinių mokslų magistro studijas Kembridže ( Jungtinė Karalystė ) su pagyrimu baigęs ir šiuo...

Nustebsite pamatę: dizaineris sukūrė išskirtinius vandens mylėtojų kostiumus (1)

Žmonėms, kuriems vanduo, jūros bangos ir smėlis yra visas gyvenimas, mados dizaineris Thomas...

Tikroji elegancija: grožio konkurse pristatytas įspūdingas koncepcinis „Mercedes-Maybach“ (20)

Į šia savaitę Kalifornijos valstijoje vykusį dailiausių transporto priemonių konkursą „...

Šį bruožą turintys žmonės labiau linkę į neištikimybę (33)

Visi, kurie būna neištikimi savo antrajai pusei, turi vieną bendrą bruožą. Tokią išvada...

Baltijos kelio metinių proga į Vilnių dviračiais atmynė svečiai iš Švedijos (1)

Dešimt tarptautinės telekomunikacijų bendrovės vadovų trečiadienį baigia tris dienas trukusį...