A. Brazausko ir A. Paulausko koalicija

Programoje gausu nuostatų, kurios jau įtvirtintos įstatymuose: „sudaryti tinkamas sąlygas teismuose, kad būtų užtikrintos lygios galimybės asmenims, neatsižvelgiant į jų tautybę, lytį, įsitikinimus, ginti savo teises ir teisėtus interesus bei siekti teisingumo“, „užtikrinti, kad visi teisės aktai būtų priimami atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir nuomonę“. Siekiant žmonėms sudaryti galimybes žinoti savo teises ir suteikti daugiau teisinės informacijos siūloma nemokama pirminė teisinė pagalba visiems asmenims bei nemokamos teisinės informacijos prieigos, tačiau tinkamiausios tam priemonės yra teisė aktų kokybės ir aiškumo gerinimas ir teisinių paslaugų rinkos liberalizavimas. Taip pat siūlo subalansuoti mokesčius už notaro ir antstolio paslaugas.

Tinkamas tikslas, nes dabar įkainius tvirtina Teisingumo ministerija. Kita vertus, teritoriniai veiklos apribojimai ir notarų skaičiaus apribojimai neleistų vien tik per kainų dereguliaciją pasiekti rezultatų, todėl reiktų išlaisvinti šių paslaugų, ypatingai notarinių, teikimą. Viešojo saugumo srityje sieks stabilizuoti ir mažinti nusikalstamumą, efektyvinti prevenciją ir įtraukti socialinius partnerius, ypatingą dėmesį skirti organizuotam nusikalstamumui ir korupcijai, mažinti teisėsaugos institucijų valdymo aparatą, gerinti sienos tarnybos darbą, įdiegti biometrinės tapatybės kontrolės dokumentų sistemą. Institucijų veikloje įprasti metodai – gerinti funkcijų pasiskirstymą, pavaldumą, etiką, viešumą, gerinti darbuotojų kvalifikaciją, gerės atranka, mokymai. Tinkami tikslai yra „sukurti prie ES išorinių sienų būtiną infrastruktūrą ir užtikrinti aukštą aptarnavimo kokybę“, pasirengti būti Šengeno sutarties šalimi.

Programa teisėsaugos ir teisėtvarkos srityje „subalansuota“ – greta deklaratyvių tikslų, kurie, nors išreikšti skaičiais, nebus įgyvendinti, yra ir tikslingų priemonių, kurios atneštų rezultatų, jeigu būtų tinkamai įgyvendintos.

Darbo partija

Siūlo teisėjų veiklos vertinime ir rinkime dalyvauti visuomenei. Ši priemonė visiškai nauja Lietuvos teisinei sistemai ir nors ir veikianti kitose valstybėse, abejotina, ar tikslinga ją įvesti Lietuvoje. Programa siūlo „griežtinti bausmes“, „stiprinti kovą“ – tradiciniai šūkiai prieš korupciją, kyšininkavimą. Organizuotas nusikalstamumas turi būti stabdomas kartu naikinant jo priežastis. Daug bendro pobūdžio deklaracijų, kurios arba principinės ir nebus atskirai įgyvendinamos, arba nepateikiamos įgyvendinimo priemonės (sustiprinti kovos su korupcija prevenciją, užtikrinti patikimą piliečių gyvybės, sveikatos ir nuosavybės apsaugą, garantuoti policijos pareigūnams deramą atlyginimą); siūlomos grasinančio pobūdžio, griežtinančios atsakomybę priemonės, neatsižvelgiant į jų efektyvumą.

Darbo partija pateikia trijų tipų nuostatas teisėtvarkos ir teisėsaugos srityje: sistemą keičiančias ir deklaratyvias. Nei pirmos, nei antros, tikėtina, nebus įgyvendinamos. Likusios nuostatos - gąsdinančios ir griežtinančios, tačiau neatsižvelgiama į jų efektyvumą.

Tėvynės Sąjunga

Konservatoriai originalūs, nes siūlo dar neišbandytus, nesiūlytus būdus kovoje su nusikalstamumu. Pagrindinis akcentas – bendruomenė: bendruomeninė kontrolė, parama prieš skurdą, atskirtį. Konstatuoja, jog, jų manymu, bendruomeniškumo stoka akivaizdžiai susijusi su nusikalstamumo didėjimu. Akcentuojami saugios kaimynystės principai, savivaldybių ir bendruomenių bendradarbiavimas saugumo užtikrinimo srityje. Nors siūlo „kaimuose (ypač vienkiemiuose) gyvenančius žmones mokyti savisaugos veiksmų ir aprūpinti elementariomis savigynos priemonėmis“, tikslinga daugiau galimybių sudaryti žmonėms patiems apsiginti, lengviau leisti įsigyti ginklų, įtvirtinti privačios nuosavybės apsaugą ir pan. Siūlo radikaliai mažinti korupciją, tačiau priemonių nepateikia. Įsipareigoja po 4 metų Lietuvą pakelti į 20 labiausiai nekorumpuotų valstybių sąrašą.

Programoje originaliai įžvelgia nusikalstamumo priežastis bendruomeniškumo silpnėjime ir nuosekliai siūlo priemones prevencijai, tiek bendras priemones bendruomeniškumo stiprinimui, tiek konkrečias, tačiau siūlymuose radikaliai mažinti korupciją valstybės valdyme nepateikia priemonių.

R. Pakso koalicija

Programa akivaizdžiai išsiskiria deklaracijų gausa ir griežtumu: teisėsauga būtų apsaugota nuo dvigubų standartų, korupcijos, politizavimo, teisėsaugoje nebūtų vietos korumpuotiems ar politiniam spaudimui paveikiems pareigūnams, būtų užtikrinta žmogaus orumo, žmogaus teisių apsauga, būtų reformuotas viešas administravimas ir teisinė sistema, būtų parengta ir neatidėliotinai įgyvendinama kovos su korupcija strategija, būtų užkirstas kelias narkomanijos plėtrai ir efektyviai kovojama su narkomanija. Pastebimos revanšistinės nuotaikos ir siūloma įvesti konstitucinį naujadarą – apeliaciją apkaltos būdu nušalintiems pareigūnams, bei akcentuojama, jog sudarys sąlygas, kad nebūtų teisminių, politinių procesų.

R. Pakso koalicijos programa siūloma sukurti naujų, „efektyvių“, „įgyvendinamų“, „veiksmingų“ programų ir strategijų kovai su korupcija, organizuotu nusikalstamumu, narkotikų plėtra, tačiau priemonės nedetalizuojamos.

Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga (NVDS)

Programoje saugumo ir nusikalstamumo prevencijos dalis prasideda pagarbos žmogaus teisėms užtikrinimu. Vardijami principai: sieksime institucijų ir pareigūnų efektyvesnės veiklos, didesnio viešumo ir atsakomybės, sieksime užtikrinti teisėsaugos institucijų veiklos atribojimą nuo politinių partijų įtakos. Programa pabrėžia, kad „Piliečių saugumo užtikrinimas yra esminis valstybės rūpestis“. Tačiau nepagrįstai visuomenės saugumo ir nusikalstamumo problemoms spręsti pasitelkiamas europinis dėmuo (kartu su ES turės užtikrinti saugią išorinę sieną, stiprinti EP kontrolę ir Europolo integraciją į ES institucinę sistemą).

Programa glausta, konstruktyvi, „nežiauri“, tačiau nepagrįstai visuomenės saugumo ir nusikalstamumo problemoms spręsti pasitelkiamas europinis dėmuo.

Liberalų ir centro sąjunga

Programoje atiduodama duoklė žmogaus teisių ir lygybės principams. Siekiniai deklaratyvūs – „kovodami su korupcija, sieksime užtikrinti aiškią ne tik moralinę, bet materialinę kiekvieno pareigūno atsakomybę“, „išskirtinį dėmesį skirsime kovai su organizuotu nusikalstamumu“. Siūloma tikslinga ir savalaikė priemonė dalį funkcijų, kurias šiuo metu atlieka policija, finansuoti konkurso būdu, apsaugos policijos funkcijas perduoti į privačias rankas. Deklaruoja daug principinių svarbių dalykų – teisėsaugos institucijų įstatyminės kontrolės, bausmės neišvengiamumo, korupcija įveikiama mažinant valdžios galais, bausmės proporcingumas, mažinti kabinetinių policijos pareigūnų, žalos atlyginimo nusikaltimo aukai svarba.

Programoje greta pažangių priemonių dauguma siūlymų bendro, deklaratyvaus pobūdžio (naudosime kompleksines priemones, išgyvendinsime nebaudžiamumą, stiprinsime bendradarbiavimą.) Jų įgyvendinimo ar neįgyvendinimo patikrinti neįmanoma.

Krikščionių konservatorių socialinės sąjunga

Programoje gausu deklaratyvių nuostatų: „Panaikinti teisėtvarkos institucijų funkcijų dubliavimą, užtikrinti jų veiklos koordinavimą“, „pakelti policijos prestižą“ ir pan. Programoje pateikiamas ir Konstitucijai prieštaraujantis diskriminacinis pasiūlymas „Policiją ir kitas specialiąsias tarnybas formuoti iš gyventojų vidurinio sluoksnio“, kuris pamina asmenų lygybės prieš įstatymą principą ir ragina policiją ir teisėsaugos institucijas vertinti kandidatus ne pagal profesionalumą ir tinkamumą užimti pareigas, o pagal socialinę kilmę.

Centro partija

Programoje teisėtvarkos ir teisėsaugos politikos srityje nuostatų nėra.

Lietuvos tautininkų sąjunga

Programa atiduoda pagarbą žmogaus teisių ir laisvų užtikrinimui ir įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos šalių teisėsaugos institucijomis, specialiosiomis tarnybomis, įskaitant sienų apsaugos tarnybas, kovai su terorizmu, narkotikų prekyba, prekyba žmonėmis, kontrabanda, kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis.

 • Bendros pastabos:

  - Teisėsaugos ir teisėtvarkos svarba sumažėjo. Jos paliekamos programų galui. Svarba sumažėjo, nes pagrindinės institucinės ir teisės reformos jau atliktos, reikia sistemingai gerinti institucijų darbą. Siūlomos priemonės panašios.
  - Geriausiai principinės nuostatos išdėstytos Liberalų ir centro sąjungos programoje, originaliausia konservatorių programa, siūlanti bendruomenes. Griežčiausia ir deklaratyviausia - R. Pakso koalicijos.
  - Programos rodo, kad akivaizdžiai pasikeitė prioritetai - siūlomos priemonės švelnesnės, mažiau griežtų bausmių, baudų ir panašių pasiūlymų. Dauguma partijų išvengia prezidentiniuose rinkimuose išbandytos „teisės ir tvarkos“ retorikos.
  - Dauguma priemonių deklaratyvios ir principinės, todėl prognozuojamų, ryžtingų veiksmų teisėsaugos ir teisėtvarkos padėčiai gerinti partijos nėra numačiusios.

 • Parašykite savo nuomonę
  arba diskutuokite anonimiškai čia
  Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
  Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

  Top naujienos

  Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (47)

  300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

  Kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas Rusijos glūdumoje (43)

  Švintant saulei Jevdokimovas, kaimas Rusijos glūdumoje, tingiai bunda iš miego ir nyra iš trobas...

  Naktinis reidas Vilniuje: nepilnametis prie vairo ir nuo dėmesio į krūmus sprukęs doras jaunuolis (3)

  Naktinis reidas Vilniuje prasidėjo iškart pričiuptais dviem vairuotojo pažymėjimų...

  Po lietaus dalis sostinės gyventojų liko be elektros (38)

  Į DELFI redakciją šeštadienio vakarą kreipėsi vilnietis, kurio teigimu, pusė sostinės...

  Pridarytas klaidas išvardijęs D. Adomaitis pasiūlė priprasti prie tokio L. Lekavičiaus žibėjimo specialiai Krepšinis.lt iš Rygos (100)

  Lietuvos krepšininkai galėjo savo kailiu patirti, kokį potencialą turi ši „auksine karta“...

  Nematomi žvalgybininkų karai, pinigai ir naujas ginklas – moterys (99)

  Mečys Laurinkus – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos žvalgybos vadas. Koks šio profesionalo...

  Latvijos talentų nesulaikiusi Lietuvos rinktinė kapituliavo Rygoje (1139)

  Kontrolinėse rungtynėse Rygoje Europos čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė pralaimėjo...

  Kaip iš siaubo filmo: Baltimorės monstras pardavinėjo aukų kūnus užkandinėje (56)

  Neseniai mirė žudikas maniakas Josephas Roy’us Metheny’is, dažnai vadinamas Baltimorės...

  Profesinė liga baigėsi kankinimo prietaisą primenančiame vežimėlyje (89)

  Lazdomis varomas invalido vežimėlis . Kai kam jis panašus į kankinimo prietaisą, bet vos...

  Atrodo paprasta, bet efektyvu: kaip miestai gelbėjasi nuo nepakeliamos kaitros (5)

  Didmiesčiai visame pasaulyje ieško būdų, kaip išgyventi vasarą ir išsaugoti gyvybes. Kovoje su...